Fundació URV
Centre de Formació Permanent

Accés Intranet
Codi
Contrasenya
   
   
Si ets membre de la comunitat universitària
El codi d'Usuari i clau d'accés són els que utilitzes per entrar als serveis digitals de la universitat (intranet, correu electrònic, campus virtual, revistes electròniques, etc.).

Codi d'usuari i claus d'accés inicials. El codi d'usuari és el teu NIF/NIE/Passaport i la clau d'accés inicial serà la data de naixement en format DD-MMM-AA.

* Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES). Recordeu posar els guions entre el dia, mes i any.

Si no recordes la teva clau d'accés, segueix el següent enllaç per tal de poder restaurar-la.
Si encara no ets membre de la comunitat universitària
El codi d'usuari i clau d'accés són els facilitats per la Fundació URV.
El codi d'usuari inicial és el teu NIF/NIE/Passaport. Format 99999999X.

Per qualsevol dubte, consulta o incidència podeu adreçar-vos al CFP de la Fundació mitjançant l'adreça de correu electrònic webformacio@fundacio.urv.cat o el número de telèfon 977.779.950.